Doküman Saklama

Tap&Sign'ın doküman saklama ve imha politikası, bulut ve on-prem kullanıma göre farklılaşmaktadır.

Tap&Sign bir doküman arşiv yazılımı değildir. Ancak imza süreci tamamlanan dokümanları uzun süreli saklamak için seçenekler sunmaktadır. Başka bir ifadeyle, ister bulutta ister on-prem'de dokümanları Tap&Sign'da uzun süreli saklayabilir ve daha sonra istediğiniz zaman geri çağırabilirsiniz.

Varsayılan Politika

Bulut: İmzası tamamlanan dokümanların bir kopyasını kendi sisteminize aktarmayı unutmayın. Tap&Sign varsayılan olarak buluttaki dokümanları 7 (yedi) gün sonra otomatik olarak imha etmektedir.

On-Prem: On-Prem kullanımlarda dokümanlar varsayılan olarak süresiz saklanmakta yani hiç imha edilmemektedir.

Her iki kullanımda, eğer API üzerinden veya Tap&Sign yönetim paneli kullanılarak bir zarf silinirse saklama politikasından bağımsız olarak ilgili doküman imha edilir.

⚠️ Hem imha hem de saklama hassas konular olduğundan müşteri temsilcinizden tercih ettiğiniz politikayla ilgili yazılı onay almayı unutmayın.

Last updated