Biyometrik İmza Analiz

Doküman içerinde yer alan biyometrik veriler çok hassas verilerdir. Tap&Sign, bu veriyi çıkarmak için gerekli teknolojiye sahiptir. Biyometrik imza ile imzalanmış herhangi bir dokümandan ilgili biyometrik verileri çıkarmak için ilgili dokümanın bir dava konusu olmuş olması ve mahkeme kararı ile atanan adli bilirkişinin bu verileri talep eden yazıya sahip olması gerekmektedir.

Bahse konu yazıyı ve dokümanı support@tapandsign.com adresine mail olarak iletmeniz durumunda Tap&Sign yetkilisi sizinle iletişim kurarak uzak masaüstü paylaşımı ile sadece sizde bulunan Private Key ve şifresi ile Tap&Sign yetkilisinin açmış olduğu Tap&Sign Biyometrik İmza Analiz yazılımı vasıtası ile bilirkişinin talep ettiği ISO formatındaki .sig uzantılı analiz dosyalarını oluşturabilir ve ilgili makamlarla paylaşabilirsiniz.

Private Key ve imza şifreleme konusunda daha fazla blgi için İmza Şifreleme sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Last updated